Kullanıcı Sözleşmesi

1- TARAFLAR :

Bir tarafta Kocasinan Cd. Uzay Sk. No:8 D:12 Küçükbakkalköy Ataşehir /İstanbul/Türkiye adresinde mukim bulunan (Tel : 0850 532 69 49 - Email : [email protected] )Muhsis Bilgi ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “MUHSİS” olarak anılacaktır), diğer tarafta işbu sözleşmeyi internet ortamında (MUHSİS’e ait Sitede onaylayarak kabul eden) (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) , arasında aşağıda ayrıntıları yazılı koşullarda, karşılıklı tam bir mutabakat halinde, gayrikabili rücuen işbu Üyelik-Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiştir.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşme, MUHSİS’e ait bulunan www.muhsis.com alan adlı internet sitesinden ÜYE’nin gerçekleştirdiği kullanım üyelik işlemleri ile ; Muhsis programının internet sitesi üzerinden kullanılması ve bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak, yasal çerçevede tarafların hak ve yükümlülükleri ile sair hususları düzenlemektedir.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU OLAN TİCARİ ÜRÜN :

ÜYE, www.muhsis.com web sitesinde özellikleri belirtilen ticari ürünü ( Online Ön Muhasebe ve Finans Programı) MUHSİS’den satın almayı ve böylece kullanım haklarına sahip olmayı talep etmekle ; MUHSİS de ÜYE’nin bu talebini kabul etmiş bulunmaktadır.

4- SÖZLEŞME KONUSU TİCARİ ÜRÜNÜN KULLANILMAYA BAŞLANMA ŞEKLİ VE BEDELİNİN ÖDENMESİ :

4.1. ÜYE öncelikle ; www.muhsis.com isimli internet sitesine girerek, üyelik formunu doldurmak ve işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamak (Kabul etmek) zorundadır.

4.2. ÜYE’nin talebinin akabinde kendisine MUHSİS tarafından bir aktivasyon maili gönderilecektir. ÜYE söz konusu bu aktivasyon maili ile gönderilen linke girerek üyelik işlemlerini tamamlamış sayılacak ve üyeliği başlayacaktır.

4.3. Aksi MUHSİS’e ait bulunan www.muhsis.com isimli internet sitesinde belirtilmediği sürece ; ÜYE satış bedelini kredi kartı ile peşin olarak ödemek zorundadır. MUHSİS, ÜYE’ye ilk 1 aylık ücretsiz kullanım hakkı tanıyabilir. Ücretsiz kullanım hakkı ve süresi ile sair kampanyalar www.muhsis.com isimli internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Böyle bir bildirim yapılmamışsa ÜYE, MUHSİS’den ücretsiz kullanım hakkı ve üyelik talep edemez.

4.4. Ticari ürünün (Program ve üyelik) kullanım süreleri ve bu sürelere ilişkin bedeller ile satışlara ve kredi kartlarına ait kampanyalar (taksitli veya indirimli satışlar) internet sitesinde, “Paketler Sayfasında” ayrıca ve açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. ÜYE, kampanyalarla ilgili ayrıntıları bilmediğini ileri süremez. ÜYE’nin alım işlemini gerçekleştirirken kullanmış olduğu kredi kartına ilişkin taksitlendirme, taksit sayısı , ödemenin ötelenmesi veya sunulan diğer avantajlar; MUHSİS’in ayrıca ve açıkça bir taahhüdü yoksa tamamen ilgili bankanın inisiyatifi altındadır. MUHSİS’in internet sitesinde açık bir taahhüdü olmadığı durumlarda ÜYE ; MUHSİS’e karşı anılan hususlarla ilgili olarak her hangi bir istek ve talepte bulunamaz. Ayrıca ÜYE ile kullanmış olduğu kredi kartını temin eden ilgili banka arasındaki ; taksitli satışlardaki faize, faiz oranına ve diğer her türlü yükümlülüklere ait özel şartlar MUHSİS’in sorumluluğunda değildir ve MUHSİS’i bağlamaz.

4.5. Aksi MUHSİS’e ait bulunan www.muhsis.com isimli internet sitesinde belirtildiği takdirde ; ÜYE satış bedelini havale veya EFT yöntemi ile ödeyebilir. ÜYE, havale veya EFT ile ödemeyi ; MUHSİS’e ait banka hesaplarına peşin olarak gerçekleştirecektir. Üye banka Hesap bilgilerini Muhsis ‘den talep etmelidir.

4.6. ÜYE, kapıdan ödemeyi MUHSİS’e teklif edemez. Ödemeler yalnızca kredi artı, havale veya EFT yoluyla gerçekleştirilebilir.

4.7. MUHSİS ; ödemelerle ilgili tüm faturaları, ÜYE tarafından iletilen iletişim adresine gönderecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. İlgili ücretlere ilişkin her türlü vergi ve harçların ödenmesinden münhasıran ÜYE sorumludur.

4.8. MUHSİS, ÜYE’ye ait kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklamayacaktır. Anlaşmalı ödeme sistemleri üzerinden ödemeyi tahsil edecektir.

5- SÖZLEŞME KONUSU TİCARİ ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ :

ÜYE, sözleşme konusu ticari ürünün (Program kullanımı ve üyelik) kendisine fiziki olarak teslim edilmesini talep edemez. Zira bu ticari ürün, yalnızca www.muhsis.com isimli internet sitesinden kullanılabilir bir üründür ve fiziken teslimi mümkün değildir. ÜYE bu durumu bildiğini gayrikabili rücuen kabul ve taahhüt eder.

6- ÜYE TARAFINDAN CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞEKLİ :

ÜYE, satın almış olduğu ticari ürünü kullanmaya başladıktan sonra, abone olduğu paket süresi bitene kadar cayma hakkını kullanamaz. ÜYE, bu hususu kabul ettiğini gayrikabili rücuen beyan eder.

7- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

7.1. ÜYE, MUHSİS’e ait bulunan www.muhsis.com isimli internet sitesinde ; ticari ürünlerle(Program kullanım ve üyelik) ilgili belirtilen teknik, kapasite ve diğer her türlü özelliği bildiğini, internet sitesinde açıklanan bilgilerin kendisi için yeterli olduğunu kabul eder. Ayrıca ÜYE, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

7.2. İşbu sözleşme ÜYE tarafından internet ortamında elektronik olarak onaylandığı anda yürürlüğe girer. Bu kapsamda ; ÜYE onaylama yaptıktan sonra işbu sözleşme şartlarının tümüyle hukuken bağlıdır.

7.3. ÜYE ; üyelikten ve kullanım hakkından faydalanmak için MUHSİS tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin verdiği bilgiler de herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler ÜYE tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle internet sitesi veya programa erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından MUHSİS sorumlu değildir. Yine ÜYE’nin bilgilerinin yanlış veya eksik beyan edilmiş olmasından dolayı ; MUHSİS’in herhangi bir hukuki, vergisel veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4. ÜYE, tek bir kullanıcı hesabı açtırma hakkına sahip olup ; kullanıcı hesabının MUHSİS tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben ÜYE tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap açılması yasaktır.

7.5. ÜYE tarafından internet sitesine erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından münferiden ÜYE sorumludur. İnternet sitesi üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin ÜYE tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır. ÜYE, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal MUHSİS’e bildirmek zorundadır.

7.6. ÜYE, www.muhsis.com isimli internet sitesini yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu sözleşme ile yürürlükteki tüm yasal mevzuatlara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

7.7. ÜYE tarafından paylaşılan ve girişi yapılan bilgilerle ilgili tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE’nin girişini yaptığı bilgilerin ve içeriklerin yol açabileceği kayıp veya zararlardan MUHSİS’in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın ; hukuka uygunluk, bilgi ve içeriklerin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak MUHSİS’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran ÜYE’nin sorumluluğundadır. Ayrıca MUHSİS ; finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak ÜYE’nin girmiş olduğu bilgi ve içerikleri, programdan ve sistemlerinden silme hakkına sahiptir. ÜYE ; izah edilen şekilde kaybolan veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan MUHSİS’in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. ÜYE ; MUHSİS’in, MUHSİS’in üyeleri ile üçünü kişilerin, bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmamayı, internet sitesinden faydalanılmasını engelleyecek hareketler yapmamayı, hatalı kullanım da bulunmamayı, internet sitesi ve programa yetkisiz erişim sağlamamayı, MUHSİS’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikleri (ÜYE’nin üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerik, bilgi ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmamayı ve yüklememeyi, kendisine sunulan programları değiştirmemeyi, kopyalamamayı, uyarlamamayı ve çoğaltmamayı, bu yasak hareketleri yapması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu ve MUHSİS’in ve üçüncü kişilerin tüm zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücuen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. ÜYE ; sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, MUHSİS’in sahibi olduğu şirketin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

7.10. İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ÜYE’nin bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

7.11. ÜYE, yüklediği içerikler ile internet sitesi ve programların kullanımından münhasıran sorumludur. ÜYE ; fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) MUHSİS’i sorumsuz kıldığını kabul ve taahhüt eder.

7.12. ÜYE, işbu sözleşmeyi internet ortamında onayladıktan sonra kullanım ve üyelik bedelini işbu sözleşmede açıklanan usullerden birisiyle MUHSİS’e ödemeden ; üyelik ve program kullanım hakkı olduğunu MUHSİS’e karşı ileri süremez.

7.13. ÜYE, ticari ürün ile ilgili olarak (Üyelik ve program kullanımı) ; garanti şartları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde MUHSİS’den teknik destek talep edebilir. ÜYE’nin kullanmış olduğu sistemin üyelik ve kullanım için gerekli teknik yeterliliğe sahip olmaması durumu hariç olmak üzere; MUHSİS, ÜYE’ye kullanım ve üyelik için gerekli teknik desteği vereceğini taahhüt etmektedir.

7.14. Kendi kusurundan kaynaklansın veya kaynaklanmasın ÜYE ; ticari ürün bedelinin kredi kartını kendisine veren banka tarafından MUHSİS’e ödenmemesinden dolayı sorumludur. Bu durumda MUHSİS, ÜYE’nin üyeliğini ve kullanım hakkını derhal askıya almak veya iptal etmek hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir iptal durumunda ÜYE, kullanım ve üyelik yaptığı süre içerisindeki bedeli MUHSİS’e ödemek zorundadır. Haksız ve bedelsiz kullanımdan dolayı MUHSİS’in tazminat hakları saklıdır.

7.15. ÜYE ; her ne sebeple olursa olsun üyeliği ve kullanım hakkı sona erdiğinde ; ürüne ait şifreleri kullanmayacağını, programa ait teknik verileri ve şifreleri 3 Kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde ÜYE, MUHSİS’in tüm ticari zararlarını tazmin edecektir.

8- MUHSİSİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

8.1. MUHSİS, ticari ürünü(Üyelik ve program kullanım hakkı) www.muhsis.com isimli internet sitesinde açıkladığı özelliklere sahip şekilde ; üyelik süresince ÜYE’nin kullanımına hazır bulundurmak zorundadır.

8.2. MUHSİS ; işbu sözleşmenin bedeli ÜYE tarafından ödenmeden veya üyelik süresi bittikten sonra bedeli ödenerek üyelik yenilenmeden, ÜYE’ye hizmet vermek zorunda değildir.

8.3. Hava muhalefeti, savaş hali, yangın, sel, deprem, terör eylemleri gibi nedenlerle MUHSİS tarafından ÜYE’ye hizmet verilememesi durumunda ; bu sebeplerle geçen süre, üyelik kullanma süresine eklenecektir. Bu tür durumlarda ÜYE, sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep edemez.

8.4. ÜYE, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinden her hangi birisine uymaz ise MUHSİS, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

8.5. MUHSİS ; herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak ÜYE’nin kullanıcı hesabı açma talebini reddetme hakkına sahiptir.

8.6. İnternet sitesi ve programa yüklenen tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklama yükümlülüğü ÜYE de bulunduğundan ; MUHSİS söz konusu verilen kaybı ile ilgili olarak garanti vermemektedir.

8.7. MUHSİS, ÜYE'ye bildirmeksizin ve ÜYE’nin yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu internet sitesindeki veya programdaki içerikleri değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer içerikler ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir.

8.8. MUHSİS’in herhangi bir çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. MUHSİS, çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya destek hizmeti verdiği durumda, bu şekilde vereceği hizmeti ÜYE'ye ücretlendirebilir.

8.9. MUHSİS internet sitesindeki içerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan (İnternet sitesindeki reklamlar vs.) ÜYE'ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda ÜYE, MUHSİS’den herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. MUHSİS, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın internet sitesinin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. MUHSİS’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar ÜYE tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI :

9.1. www.muhsis.com internet sitesi ve programlar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat MUHSİS’e aittir. İşbu sözleşme ile ÜYE’ye internet sitesi ve içeriğindeki programları kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans hakkı verilmektedir. Bu durum internet sitesi ile içeriğindeki programlara ilişkin hakların ve menfaatlerin ÜYE’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. MUHSİS, hizmetlerin sağlanması amacıyla üçüncü kişilere alt lisans verme hakkına haizdir.

9.2. ÜYE hiçbir şekilde internet sitesinden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. İnternet sitesine ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, MUHSİS’in açık ve yazılı izni olmaksızın internet sitesine veya internet sitesinden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

9.3. İnternet sitesinde yer alan ; unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları MUHSİS’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet sitesinin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

10- GİZLİLİK :

10.1. MUHSİS, site üzerinden ÜYE ’lerin ilettiği kişisel bilgileri Üçüncü Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler ; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e- posta adresi gibi ÜYE’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

10.2. ÜYE ; sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, MUHSİS’in kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bunun dışında ÜYE’ye ve ÜYE tarafından internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler, ÜYE ’nin güvenliği, MUHSİS’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir.

10.3. ÜYE ; girmiş olduğu içerik ve sair bilgilerin MUHSİS veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

10.4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ :

11.1. MUHSİS, işbu sözleşmeyi aşağıdaki durumlarda bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere, tazminatsız şekilde sonlandırabilir ve/veya ÜYE'nin üyeliğini iptal edebilir: (ı) Gerekçe göstermeksizin, dilediği zamanda veya (ıı) ÜYE'nin işbu sözleşmeye aykırı davranması veya (ııı) ÜYE'nin üyelik ücretini ödememesi veya (ıv) ÜYE’nin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı davranması.

11.2. ÜYE, MUHSİS’in işbu sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde ; sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir durumda ÜYE ; üyelik bedellerini ödemekten kaçınamaz ve ödediği üyelik bedellerini MUHSİS’den geri talep edemez. ÜYE iptal ettiği üyeliğini, mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

12- GENEL HÜKÜMLER :

12.1. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında tarafların sözleşmeden doğan her hangi bir hakkını kullanmamış olması ; bu hakkından açık, zımni, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği anlamına gelmez.

12.2. Taraflar arasında çıkabilecek, işbu sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanmayan tüm uyuşmazlıklarda ; MUHSİS’in defter, kayıt, belgeleri ile veri tabanı, e-mailler ve elektronik arşiv kayıtları kesin ve tek delil olarak nazara alınacağını taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

12.3. ÜYE ile kayıt olurken bildirdiği e-mail vasıtasıyla veya internet sitesinde yer alan genel bilgilendirme ve duyurular aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Tüm bu iletişim yolları, yazılı iletişimin yerini tutar.

12.4. İşbu sözleşmede hüküm olmayan hallerde ; 4077, 6098 ve 6102 Sayılı Yasa’lar ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

12.5. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanacak başta Damga Vergisi olmak üzere, her türlü vergi, harç ve resumu ödeme yükümlülüğü ÜYE’ye aittir. Şayet MUHSİS ödeme yapmışsa, ÜYE’ye rücu hakkı bulunmaktadır.

13- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI ORGANLARI :

İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde ; İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca ihtilaflar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal düzenlemeleri çerçevesinde çözüme kavuşturulacaktır. İşbu sözleşme ; toplam 13(Onüç) ana madde ve ana maddelere ait alt maddeler içermektedir. ÜYE, sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını gayrikabili rücuen beyan, kabul ve taahhüt eder.